Specialisaties en Rechtsgebieden

Kwaliteit is kenmerkend voor onze dienstverlening.

Wij zijn er van overtuigd dat kwaliteit essentieel is voor het succes van onze dienstverlening aan de cliënt. Om die kwaliteit te kunnen waarborgen heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in een selectief aantal rechtsgebieden.

Daarnaast investeert het kantoor investeert veel om die kennis actueel te houden en te verdiepen. De cliënt kan er aldus van verzekerd zijn dat hij optimaal wordt bijgestaan.

Advocatenkantoor Spaan de Wit richt zich met name op de volgende rechtsgebieden :

  • Fusie en overname (o.a. aan-/verkoop van bedrijven of bedrijfsonderdelen)
  • Ondernemingsrecht (o.a. bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, samenwerkingsverbanden, verdeling)
  • Vastgoed (o.a. huurrecht, aan-/verkoop onroerend goed)
  • Arbeidsrecht (o.a. ontslag, arbeidsongeschiktheid, loonvorderingen, concurrentiebedingen)
  • Ambtenarenrecht (o.a. ontslag, disciplinaire maatregelen, aanstellingen e.d.)
  • Contracten- en verbintenissenrecht (o.a. overeenkomsten, algemene voorwaarden, wanprestatie, schadevergoeding, aansprakelijkheid)
  • Consumentenkoop
  • Incasso (o.a. beslaglegging, aanmaningen, dagvaarden)
  • Persoon- en familierecht (o.a. erfkwesties, echtscheiding, alimentatie)
  • Mediation

Wij nodigen u uit om telefonisch contact met ons op te nemen om oriënterend te beoordelen of Advocatenkantoor Spaan De Wit u van dienst kan zijn.

 

 

Advocatenkantoor Spaan De Wit

Martinusgaarde 33, 3436RC Nieuwegein | Tel: 030 60 38 789 | Fax: 030 87 91 892 | Email : info@swadvocaten.nl